#IngressFS February 2020
Saratov, RU
Agent
Level
AP Earned
Km Walked
1
AzrailLegends
0
92,068
3
2
crazykiller87
0
145,807
1
3
DrNightZ
0
203,124
6
4
fmSova
0
270,973
3
5
Kragul
0
98,827
4
6
Ksu19941
0
222,428
2
7
Leks13
0
20,463
1
8
MAYDAYMOON
0
95,805
2
9
RayOfHopeEva
0
21,375
1
10
sandra64
0
78,445
1
11
GrumpySerg
0
172,031
1
12
swetish
0
354,172
5
13
tanecpodvodoy
0
147,389
2
Enlightened (3)
0
673,592
8
Resistance (10)
0
1,249,315
24
Agents
23.08%
76.92%
 
AP Earned
35.03%
64.97%
 
AP/Agent
64.25%
35.75%
 
KM Walked
25.00%
75.00%
 
KM/Agent
52.63%
47.37%
 
Total
0
1,922,907
32
Average
0.00
147,915.92
2.46