#IngressFS November 2019
Saratov, RU
Agent
Level
AP Earned
Km Walked
1
AzrailLegends
0
165,650
8
2
crazykiller87
0
128,545
3
3
DrNightZ
1
59,024
5
4
Eyxster
0
130,562
4
5
fmSova
0
232,229
3
6
Kragul
0
199,869
6
7
Ksu19941
0
296,577
7
8
Leks13
0
112,345
3
9
MAYDAYMOON
0
93,022
2
10
Metallolom72
0
112,697
3
11
RayOfHopeEva
0
138,920
3
12
sandra64
0
106,892
1
13
Anastaria
0
178,910
5
14
bagadom
0
25,150
0
15
bogdogz
0
176,835
2
16
GrumpySerg
0
125,271
1
17
JulioMoralez
1
83,587
0
18
martabrys
0
81,809
2
19
NeoLex256997
0
31,324
0
20
swetish
0
49,534
1
21
tanecpodvodoy
0
48,453
1
Enlightened (9)
1
800,873
12
Resistance (12)
1
1,776,332
48
Agents
42.86%
57.14%
 
Level
50.00%
50.00%
 
AP Earned
31.08%
68.92%
 
AP/Agent
37.54%
62.46%
 
KM Walked
20.00%
80.00%
 
KM/Agent
25.00%
75.00%
 
Total
2
2,577,205
60
Average
0.10
122,724.05
2.86